Spotkania z Apokalipsą

Parafia pw.św. Antoniego z Padwy
ul. Głucha 15, 85-404 Bydgoszcz
Środa, godz. 19:00

Apokalipsa księgą o naszych czasach

12.10.2016
Czy Apokalipsa jest złowieszczą wizją przyszłości? (1,1-3)

16.11.2016
Gdzie i jak spotykamy Chrystusa zmartwychwstałego? (1,4-20)

14.12.2016
Po co Jezus koresponduje z Kościołem? (2,1-3,22)

18.01.2017
Kto kieruje losami świata i zna przyszłość? (4,1-5,14)

15.02.2017
Jaki jest sens kataklizmów i plag, które spadają na ziemię?
(6,1-8,1; 8,2-11,19; 15,12-16,21)

22.03.2017
Czy istnieje szansa ocalenia z zagłady oraz nadzieja ratunku? (7,1-17; 14,1-5)

26.04.2017
Kim jest Niewiasta „obleczona w słońce”? (12,1-18)

17.05.2017
Dlaczego zło wciąż jest tak potężne? (13,1-18; 17,1-18,24)

14.06.2017
Do kogo należy ostateczne zwycięstwo? (19,1-22,20)

dzielo-biblijne