Grupa Duszpasterstwo Młodzieżowe Synaj

Grupa młodzieży, powstała przed Światowymi Dniami Młodzieży 2016 roku. Celem było zebranie i przygotowanie młodych do tego wydarzenia. Spotkania odbywały się w salce parafialnej, prowadzone głownie w tematyce Światowych Dni Młodzieży, grupa przygotowywała adoracje, czuwania itp. Po wydarzeniu wraz z opiekunem myślano o tym, co zrobić by grupa przetrwała. Narodził się pomysł kontynuacji dzieła jako Duszpasterstwo Młodzieżowe Synaj. Młodzież wprowadzona została w projekt Alpha. Była to seria spotkani wyjaśniających podstawy wiary chrześcijańskiej, a każde spotkanie podejmowało inny temat dotyczący wiary i umożliwiało prowadzenie dyskusji. Grupa co trzecią niedzielę obstawiała mszę świętą (czytania, psalm, modlitwa powszechna), ale także przed spotkaniem, czy wyjazdem. Młodzież angażuje się społecznie w akcjach charytatywnych, zbiórkach żywności,  ale także organizuje przedstawienia, kierowane głownie do ludzi młodych  – jasełka, droga krzyżowa, męka Pana Jezusa. Grupa odpowiada także za przygotowanie licznych nabożeństw, między innymi nabożeństw fatimskich.

Z wiarą tworzymy historie….