• V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

  1. Prosimy, aby na Msze św. przychodziła rodzina, która zamówiła intencję mszalną, pozostałych parafian prosimy o pozostanie w domach i łączność modlitewną za pomocą środków masowego przekazu. Zgodnie z zaleceniami Episkopatu Polski we Mszy św. w kościele, będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 5 osób. Kościół będzie otwierany 10 minut przed Mszą św., prosimy o zachowanie dyscypliny i słuchanie poleceń pana, który będzie wpuszczał do kościoła.
  2. Księża wraz z siostrami Albertynkami modlą się codziennie przed Najświętszym Sakramentem w intencji ustania epidemii:

  godz. 12.00 – odmawiając Anioł Pański i Litanię Loretańską

  godz. 15.00 – odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego i Suplikacje

  godz. 20.30 – Różaniec i Apel Jasnogórski

  Prosimy parafian o łączność w modlitwie w tym czasie.

  1. Porządek Mszy św. w niedzielę: godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00 i 17.40. W dni powszednie wg dotychczasowego planu.
  2. Odwołujemy nabożeństwa Gorzkich Żali, Drogi Krzyżowej i pozostałych nabożeństw. Prosimy, by odprawiać te nabożeństwa w gronie rodzinnym, w łączności z całym Kościołem, z prośbą o ubłaganie ustania epidemii.
  3. Również z racji epidemii nie będzie comiesięcznej spowiedzi dzieci i młodzieży, oraz odwiedzin chorych z Komunią św.
  4. Spowiedź po indywidualnym zgłoszeniu – nr. tel. księdza dyżurnego: 798 106 302.
  5. Biuro Parafialne i Administracja Cmentarza w tym tygodniu nieczynne. Wyjątkiem jest przyjmowanie pogrzebów, zgłaszanie chrztów i wydawanie metryk.
  6. Intencje mszalne prosimy zamawiać telefonicznie: 798 106 302.
  7. Chrzty będziemy udzielać indywidualnie, poza Mszą św. Rodziny prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu chrztu: 798 106 302.
  8. Serdecznie dziękujemy parafianom za wzruszający odzew w sprawie niedzielnej składki, który jest świadectwem Waszej troski o swój kościół i parafię, tak jak uczy nas tego V Przykazanie Kościelne. W związku z tym, że w obecnym czasie nie możemy zbierać składki, a trzeba utrzymać kościół i plebanię, opłacić bieżące rachunki, uprzejmie prosimy, by ofiary zwyczajowo przeznaczone na składkę, o ile to możliwe, przelewem przesłać na konto parafialne w Santander Bank Polska: 17 1090 1896 0000 0001 3199 1819. Serdeczne Bóg zapłać!
  9. Zapadła już decyzja o dofinansowaniu remontu naszego kościoła i tak: Urząd Miasta Bydgoszczy przeznaczył na ten cel 100 tyś. zł, a Urząd Marszałkowski 50 tyś. zł. Tak więc, prace remontowe na wieży będą mogły być kontynuowane, z czego się niezmiernie cieszymy i polecamy je Waszej modlitwie i trosce.
  10. K S I Ą D Z D Y Ż U R N Y:  798 106 302.
  11. Modlitwa o ustanie epidemii:

  Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
  aby koronawirus z Wuhan nie siał więcej zniszczeń
  i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.

  Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
  i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.

  Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
  pociesz ich rodziny.

  Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
  inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

  Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał.
  czujemy się bezradni
  w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,
  ale ufamy Tobie,
  udziel nam pokoju i zdrowia.

  Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
  prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

  Święty Boże! Święty mocny! Święty nieśmiertelny!
  Zmiłuj się nad nami…

  1. Z naszej wspólnoty parafialnej Pan Bóg powołał do wieczności śp. Aleksego Jasińskiego i śp. Irenę Jamroży, której pogrzeb odbędzie się we wtorek, o godz. 12.00, w naszej parafii. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie!

  Ks. Janusz Konysz – proboszcz

 • DYSPENSA OD UCZESTNICTWA WE MSZY ŚW. NIEDZIELNEJ

  1. W związku z epidemią koronawirusa, biskup bydgoski Jan Tyrawa:

  1. zachęca, aby we wszystkie niedziele w każdym kościele i kaplicy podczas wszystkich Mszy św. odśpiewywać suplikację Święty Boże;
  2. prosi, aby podejmować modlitwy błagalne podczas każdej Eucharystii, także w dni powszednie;
  3. proponuje odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego każdego dnia –
   jeśli to możliwe w Godzinie Miłosierdzia pomiędzy godz. 15:00 a 16:00;
  4. zachęca, aby – w łączności z diecezją rzymską – od czwartku 12 marca br.,
   o godz.12:00 odmawiać modlitwę Anioł Pański, a następnie Litanię loretańską
   i Salve Regina, wzywając wstawiennictwa Maryi dla uwolnienia od epidemii, która szerzy się na świecie; ten moment modlitwy ma być powtarzany przez cały tydzień

  2. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, biskup Jan Tyrawa udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

  1. osobom w podeszłym wieku;
  2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.);
  3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę;
  4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

  Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie Biskup zachęca, aby osoby korzystające
  z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęca też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 • V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

  29 marca 2020

  V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

  1. Prosimy, aby na Msze św. przychodziła rodzina, która zamówiła intencję mszalną, pozostałych parafian prosimy o pozostanie w domach i łączność modlitewną za pomocą środków masowego przekazu. Zgodnie z zaleceniami Episkopatu Polski we Mszy św. w kościele, będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 5 osób. Kościół będzie otwierany 10 minut przed Mszą św., prosimy o zachowanie dyscypliny i słuchanie poleceń pana, który będzie wpuszczał do kościoła.
  2. Księża wraz z siostrami Albertynkami modlą się codziennie przed Najświętszym Sakramentem w intencji ustania epidemii:

  godz. 12.00 – odmawiając Anioł Pański i Litanię Loretańską

  godz. 15.00 – odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego i Suplikacje

  godz. 20.30 – Różaniec i Apel Jasnogórski

  Prosimy parafian o łączność w modlitwie w tym czasie.

  1. Porządek Mszy św. w niedzielę: godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00 i 17.40. W dni powszednie wg dotychczasowego planu.
  2. Odwołujemy nabożeństwa Gorzkich Żali, Drogi Krzyżowej i pozostałych nabożeństw. Prosimy, by odprawiać te nabożeństwa w gronie rodzinnym, w łączności z całym Kościołem, z prośbą o ubłaganie ustania epidemii.
  3. Również z racji epidemii nie będzie comiesięcznej spowiedzi dzieci i młodzieży, oraz odwiedzin chorych z Komunią św.
  4. Spowiedź po indywidualnym zgłoszeniu – nr. tel. księdza dyżurnego: 798 106 302.
  5. Biuro Parafialne i Administracja Cmentarza w tym tygodniu nieczynne. Wyjątkiem jest przyjmowanie pogrzebów, zgłaszanie chrztów i wydawanie metryk.
  6. Intencje mszalne prosimy zamawiać telefonicznie: 798 106 302.
  7. Chrzty będziemy udzielać indywidualnie, poza Mszą św. Rodziny prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu chrztu: 798 106 302.
  8. Serdecznie dziękujemy parafianom za wzruszający odzew w sprawie niedzielnej składki, który jest świadectwem Waszej troski o swój kościół i parafię, tak jak uczy nas tego V Przykazanie Kościelne. W związku z tym, że w obecnym czasie nie możemy zbierać składki, a trzeba utrzymać kościół i plebanię, opłacić bieżące rachunki, uprzejmie prosimy, by ofiary zwyczajowo przeznaczone na składkę, o ile to możliwe, przelewem przesłać na konto parafialne w Santander Bank Polska: 17 1090 1896 0000 0001 3199 1819. Serdeczne Bóg zapłać!
  9. Zapadła już decyzja o dofinansowaniu remontu naszego kościoła i tak: Urząd Miasta Bydgoszczy przeznaczył na ten cel 100 tyś. zł, a Urząd Marszałkowski 50 tyś. zł. Tak więc, prace remontowe na wieży będą mogły być kontynuowane, z czego się niezmiernie cieszymy i polecamy je Waszej modlitwie i trosce.
  10. K S I Ą D Z D Y Ż U R N Y:  798 106 302.
  11. Modlitwa o ustanie epidemii:

  Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
  aby koronawirus z Wuhan nie siał więcej zniszczeń
  i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.

  Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
  i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.

  Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
  pociesz ich rodziny.

  Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
  inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

  Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał.
  czujemy się bezradni
  w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,
  ale ufamy Tobie,
  udziel nam pokoju i zdrowia.

  Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
  prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

  Święty Boże! Święty mocny! Święty nieśmiertelny!
  Zmiłuj się nad nami…

  1. Z naszej wspólnoty parafialnej Pan Bóg powołał do wieczności śp. Aleksego Jasińskiego i śp. Irenę Jamroży, której pogrzeb odbędzie się we wtorek, o godz. 12.00, w naszej parafii. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie!

  Ks. Janusz Konysz – proboszcz