• VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

  17 maja 2020

   

  1. Jutro, w poniedziałek 18 maja, obchodzić będziemy 100-lecie narodzin św. Jana Pawła II, papieża z rodu Polaków.
  2. Za tydzień w niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
  3. Nabożeństwa majowe w kościele codziennie o godz. 17.30. W niedzielę nabożeństwo majowe przed wieczorną Mszą św., czyli o godz. 19.30.
  4. Do ostatniej niedzieli sierpnia Mszę św. w niedziele sprawowane są wg porządku letniego, czyli Msza św. z godz. 18.00 przeniesiona jest na godz. 20.00.
  5. Wygaszamy transmisje internetowe ze względu na to, że w naszym kościele na nabożeństwie może przebywać obecnie 107 osób.  Zapraszamy do kościoła, by na żywo uczestniczyć w liturgii. Choć w niedzielę może uczestniczyć 535 osób na wszystkich Mszach, a zwykle uczestniczyło ok. 2000, to zapraszamy serdecznie, by Ci co nie uczestniczyli w niedzielę, skorzystali ze Mszy św. w zwykły dzień. W czasie każdej Mszy św. słuchamy spowiedzi w bocznej kruchcie kościoła, obok ołtarza św. Józefa. W ten sposób możemy wypełnić przykazanie kościelne, które mówi, że: „przynajmniej raz w roku spowiadać się, a w czasie wielkanocnym Komunię św. przyjmować.” Prosimy o używanie masek na twarzy, zachowanie dwu metrowych odstępów i słuchanie poleceń pana, który będzie wpuszczał do kościoła. Transmitować internetowo będziemy tylko Mszę św. w niedzielę, o godz. 12.00.
  6. Biuro Parafialne i Administracja Cmentarza czynne wg normalnego planu.
  7. Intencje mszalne można zamawiać również telefonicznie: 798 106 302, a ofiarę za Mszę św. można złożyć przed lub po Mszy św. w zakrystii.
  8. Dziękujemy za ofiary przelewane na konto parafialne oraz te złożone do kopert, które są wyrazem Waszej troski o własny kościół. Serdeczne Bóg zapłać!
  9. Pod chórem można nabyć Przewodnik katolicki.
  10. K S I Ą D Z D Y Ż U R N Y:  798 106 302.

  Ks. Janusz Konysz – proboszcz

 • DYSPENSA OD UCZESTNICTWA WE MSZY ŚW. NIEDZIELNEJ

  1. W związku z epidemią koronawirusa, biskup bydgoski Jan Tyrawa:

  1. zachęca, aby we wszystkie niedziele w każdym kościele i kaplicy podczas wszystkich Mszy św. odśpiewywać suplikację Święty Boże;
  2. prosi, aby podejmować modlitwy błagalne podczas każdej Eucharystii, także w dni powszednie;
  3. proponuje odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego każdego dnia –
   jeśli to możliwe w Godzinie Miłosierdzia pomiędzy godz. 15:00 a 16:00;
  4. zachęca, aby – w łączności z diecezją rzymską – od czwartku 12 marca br.,
   o godz.12:00 odmawiać modlitwę Anioł Pański, a następnie Litanię loretańską
   i Salve Regina, wzywając wstawiennictwa Maryi dla uwolnienia od epidemii, która szerzy się na świecie; ten moment modlitwy ma być powtarzany przez cały tydzień

  2. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, biskup Jan Tyrawa udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

  1. osobom w podeszłym wieku;
  2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.);
  3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę;
  4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

  Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie Biskup zachęca, aby osoby korzystające
  z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęca też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.