Sakramenty

Komunia dzieci klas 3 w  2022 roku

W związku z pytaniami dotyczącymi terminów I Komunii św. Podajemy, że dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 w 2022 roku terminy będzie następujące:

Dla uczniów klasy 3a i 3b – 4 czerwca 2022

Dla uczniów klasy 3 c – 5 czerwca 2022

Dla uczniów klas 3d i 3 e – 11 czerwca 2022

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA 

– spowiadamy w czasie każdej Mszy świętej.

– w dniach od 1 lipca do 31 sierpnia spowiadamy pół godziny przed Mszą św.

– w pierwsze piątki miesiąca dla dzieci Szkoły Podstawowej

SAKRAMENT CHRZTU

Chrzest udzielany jest w II i IV niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.00.

Potrzebne dokumenty:
– akt urodzenia dziecka
– dokumenty tożsamości rodziców                    – chrzestni jeśli są spoza terenu naszej parafii proszeni są o pobranie ze swoich parafii zaswiadczenie ze mogą pełnić godność matki lub ojca chrzestego.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Dokumentem potrzebnym przy zgłoszeniu  JEST AKT CHRZTU Sakrament ten udzielany jest po ukończeniu 8 klasy Szkoły Podstawowej.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 

Wymagane dokumenty:
– dowód osobisty
– świadectwo chrztu św. z adnotacją o bierzmowaniu
– świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej (kurs przedmałżeński)
– ostatnie świadectwo nauki religii