Ogłoszenia

 • V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

  29 marca 2020

  V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

  1. Prosimy, aby na Msze św. przychodziła rodzina, która zamówiła intencję mszalną, pozostałych parafian prosimy o pozostanie w domach i łączność modlitewną za pomocą środków masowego przekazu. Zgodnie z zaleceniami Episkopatu Polski we Mszy św. w kościele, będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 5 osób. Kościół będzie otwierany 10 minut przed Mszą św., prosimy o zachowanie dyscypliny i słuchanie poleceń pana, który będzie wpuszczał do kościoła.
  2. Księża wraz z siostrami Albertynkami modlą się codziennie przed Najświętszym Sakramentem w intencji ustania epidemii:

  godz. 12.00 – odmawiając Anioł Pański i Litanię Loretańską

  godz. 15.00 – odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego i Suplikacje

  godz. 20.30 – Różaniec i Apel Jasnogórski

  Prosimy parafian o łączność w modlitwie w tym czasie.

  1. Porządek Mszy św. w niedzielę: godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00 i 17.40. W dni powszednie wg dotychczasowego planu.
  2. Odwołujemy nabożeństwa Gorzkich Żali, Drogi Krzyżowej i pozostałych nabożeństw. Prosimy, by odprawiać te nabożeństwa w gronie rodzinnym, w łączności z całym Kościołem, z prośbą o ubłaganie ustania epidemii.
  3. Również z racji epidemii nie będzie comiesięcznej spowiedzi dzieci i młodzieży, oraz odwiedzin chorych z Komunią św.
  4. Spowiedź po indywidualnym zgłoszeniu – nr. tel. księdza dyżurnego: 798 106 302.
  5. Biuro Parafialne i Administracja Cmentarza w tym tygodniu nieczynne. Wyjątkiem jest przyjmowanie pogrzebów, zgłaszanie chrztów i wydawanie metryk.
  6. Intencje mszalne prosimy zamawiać telefonicznie: 798 106 302.
  7. Chrzty będziemy udzielać indywidualnie, poza Mszą św. Rodziny prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu chrztu: 798 106 302.
  8. Serdecznie dziękujemy parafianom za wzruszający odzew w sprawie niedzielnej składki, który jest świadectwem Waszej troski o swój kościół i parafię, tak jak uczy nas tego V Przykazanie Kościelne. W związku z tym, że w obecnym czasie nie możemy zbierać składki, a trzeba utrzymać kościół i plebanię, opłacić bieżące rachunki, uprzejmie prosimy, by ofiary zwyczajowo przeznaczone na składkę, o ile to możliwe, przelewem przesłać na konto parafialne w Santander Bank Polska: 17 1090 1896 0000 0001 3199 1819. Serdeczne Bóg zapłać!
  9. Zapadła już decyzja o dofinansowaniu remontu naszego kościoła i tak: Urząd Miasta Bydgoszczy przeznaczył na ten cel 100 tyś. zł, a Urząd Marszałkowski 50 tyś. zł. Tak więc, prace remontowe na wieży będą mogły być kontynuowane, z czego się niezmiernie cieszymy i polecamy je Waszej modlitwie i trosce.
  10. K S I Ą D Z D Y Ż U R N Y:  798 106 302.
  11. Modlitwa o ustanie epidemii:

  Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
  aby koronawirus z Wuhan nie siał więcej zniszczeń
  i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.

  Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
  i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.

  Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
  pociesz ich rodziny.

  Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
  inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

  Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał.
  czujemy się bezradni
  w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,
  ale ufamy Tobie,
  udziel nam pokoju i zdrowia.

  Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
  prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

  Święty Boże! Święty mocny! Święty nieśmiertelny!
  Zmiłuj się nad nami…

  1. Z naszej wspólnoty parafialnej Pan Bóg powołał do wieczności śp. Aleksego Jasińskiego i śp. Irenę Jamroży, której pogrzeb odbędzie się we wtorek, o godz. 12.00, w naszej parafii. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie!

  Ks. Janusz Konysz – proboszcz