Ministranci i lektorzy

ASPIRANT (KANDYDAT)

Okres ten powinien trwać rok. Trzy pierwsze miesiące jest się aspirantem. W tym czasie przyszli ministranci nie wkładają jeszcze komży ani żadnej innej szaty liturgicznej. Na zbiórkach formacyjnych uczą się podstaw służenia oraz poznają modlitwy ministranckie. Po tym wstępnym okresie formacji przyjmowani są uroczyście na kandydatów, aby przez kolejne dziewięć miesięcy pogłębiać swoją wiedzę o roku liturgicznym, używanych szatach i naczyniach liturgicznych oraz kontynuują naukę służenia. Kandydaci podczas liturgii noszą komże.


MINISTRANT

Aspirant (kandydat)Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych.
Nazwa pochodzi od „ministrare” znaczy „służyć”. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna.
Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej. Pomaga również po zakończeniu Mszy świętej.

LEKTOR

Ustanowiony do czytania fragmentów z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Może również podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może wykonać psalm między czytaniami i śpiew przed Ewangelią. Każdy ministrant, który chce zostać lektorem, musi przejść kurs poprawnego czytania i szacunku do Pisma Świętego.

CEREMONIARZ

Jest to najbardziej zaszczytna i najważniejsza posługa w formacji Liturgicznej Służby Ołtarza.

Do obowiązków ceremoniarza należy:

  • przeprowadzanie próby liturgii,
  • czuwanie nad przebiegiem liturgii,
  • dawanie znaków celebransowi oraz asyście, co należy w danym momencie zrobić,
  • podawanie modlitw i dodatkowych tekstów celebransowi,
  • ustawianie procesji na wejście i wyjście,
  • obsługa mikrofonu,
  • rozpoczęcie modlitw przed Mszą Świętą i po niej,
  • interweniowanie w nietypowych sytuacjach, które zakłócają przebieg liturgii, np. brak puryfikaterza.

Zapraszamy chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami, aby służyć Panu Bogu przy ołtarzu.