Kapłani

Proboszcz :
Ks. Kanonik Janusz Konysz
W parafii od 2013r.

    od 1 lica 2022 Dziekan Dekanatu Bydgoszcz I

email: [email protected]

Wikariusz:
Ks. Krzysztof Buda
W parafii od 25 czerwca 2019r.

Wikariusz

Ks. Mateusz Skiera
W parafii od 1 lutego 2018 r.

Rezydent:
Ks. dr Szymon Gołota  w parafii od 1 lipca 2022