Kapłani

Proboszcz :
Ks. Janusz Konysz
W parafii od 2013r.
email: [email protected]

Wikariusz:
Ks. Krzysztof Buda
W parafii od 25 czerwca 2019r.

Wikariusz:
Ks. Mateusz Skiera
W parafii od 1 lutego 2018 r.

Rezydent:
Ks. Piotr Buczkowski
W parafii od 2001r.
telefon: (52) 3277607
Diecezjalny duszpasterz niewidomych