Kapłani

Proboszcz:
Ks. Kanonik Janusz Konysz
W parafii od 2013r.

    od 1 lipca 2022 Dziekan Dekanatu Bydgoszcz I

email: [email protected]

Wikariusze:

Ks. Mateusz Skiera
W parafii od 1 lutego 2018 r.

Ks. Jakub Fotin
W parafii od 29 listopada 2022r.

Rezydent:
Ks. dr Szymon Gołota  w parafii od 1 lipca 2022