Towarzystwo Świętego Wojciecha

 

Towarzystwo Świętego Wojciecha reaktywował Kardynał Józef Glemp – Prymas Polski dekretem podpisanym w Gnieźnie dnia 20 czerwca 1990 roku. Uważa się je za kontynuatora stowarzyszenia Straży Świętego Wojciecha powołanej w Gnieźnie w 1882 r. Towarzystwo Świętego Wojciecha terenem działania obejmuje obecnie Archidiecezję Gnieźnieńską i Diecezję Bydgoską.

TŚW jest zrzeszeniem publicznym społeczności katolickiej. Cele, które stoją przed nim można zawrzeć w trzech głównych zadaniach, tj.: kult, formacja i reprezentacja.

Towarzystwo dba o kult św. Wojciecha, swojego patrona, ale również patrona Archidiecezji Gnieźnieńskiej i patrona Polski poprzez nabożeństwa, udział w uroczystościach ku jego czci i pielgrzymkach do miejsc związanych ze św. Wojciechem.

Drugie zadanie, tj. formację, Towarzystwo realizuje przez organizowanie prelekcji wyjaśniających podstawy doktryny chrześcijańskiej, objaśniających katolicką naukę społeczną, a także przez wydawanie broszur, afiszy i innych materiałów ewangelizacyjnych.

Trzecim zadaniem jest reprezentacja, która ma polegać na odgrywaniu roli integrującej wśród organizacji i ruchów katolickich – na szczeblu diecezji poprzez udział członków Towarzystwa w Radzie Prymasowskiej oraz w parafiach, gdzie Koło Towarzystwa współpracuje z ks. proboszczem. Jako elita społeczności katolickiej, członkowie powinni reprezentować poglądy katolickie wszędzie tam, gdzie działają: w miejscu pracy, w ciałach przedstawicielskich i w urzędach.

Do praktycznych zadań członka Towarzystwa, które powinien raz w roku wypełnić, to udział w trzydniowych wielkopostnych rekolekcjach organizowanych dla członków Towarzystwa (marzec), udział w uroczystych obchodach ku czci św. Wojciecha w Gnieźnie (kwiecień) oraz pielgrzymka do grobu św. Wojciecha (wrzesień).