Kontakt

Duszpasterstwo Parafii Rzymskokatolickiej św. Antoniego z Padwy

ul. Głucha 15
85 – 404 Bydgoszcz

Numer księdza dyżurnego: 798 106 302

Ks. Janusz Konysz – proboszcz
email: j.konysz@wp.pl

Ks. Piotr Buczkowski – rezydent

telefon: (52) 3277607

Administracja Cmentarza: 511 893 002

www.antonibydgoszcz.pl