Kontakt

Duszpasterstwo parafii Rzymskokatolickiej św. Antoniego z Padwy

ul. Głucha 15
85 – 404 Bydgoszcz

tel. (52) 3277-159

Ks. Janusz Konysz
email: j.konysz@wp.pl

Ks. Piotr Buczkowski
telefon: (52) 3277607

www.antonibydgoszcz.pl