Historia Chóru

Chór pod wezwaniem św. Grzegorza

Dawniej:
Początkowo chór nosił nazwę „św. Cecylii”. Przypuszczalna data powstania to 20 października 1932 roku. Jego założycielem najprawdopodobniej był ówczesny organista Alfons Lampkowski.

1

 

Po nim opiekę nad chórem przejął Antoni Rybka. Pracował na Czyżkówku od stycznia 1939 roku, aż do momentu pojmania i osadzenia go w obozie pracy w Pile. Po wojnie chór zmienił swoją nazwę na „św. Grzegorza”. W latach 50-tych dzięki zaangażowaniu kolejnych dyrygentów (Jan Buśko, a po nim Alfons Lampkowski) chór przeżywa swoje czasy świetności. W 1953 roku jego liczebność wynosi 59 osób (28 kobiet, 31 mężczyzn).

 

3

 

W latach 1957-1959 chór brał udział w licznych konkursach. Zajął II miejsce w konkursach: Chórów Okręgu Bydgoskiego oraz Chórów Kościelnych w Gnieźnie. Największe osiągnięcia chór zawdzięcza Alfonsowi Lampkowskiemu, z którym współpracował do 1969 roku.

2 4

 

Odtworzenie dalszych losów chóru, z powodu braku materiałów źródłowych, było dla nas niemożliwe. W związku z tym zwracamy się z gorącym apelem do byłych członków chóru i ich rodzin o udostępnienie wszelkich informacji na temat chóru.

Kontakt: Anna Kalużna [email protected] lub Patrycja Szumska [email protected]
 
5
  
8
 
6
 
7

 

Dziś:
Dzięki inicjatywie księdza proboszcza Janusza Konysza i organisty Pawła Pawłowicza w marcu 2014 roku wznowiono działalność chóru. Pierwsze publiczne wykonanie miało miejsce już w czasie Triduum Paschalnego (18-20.04.2014). Chór uświetnia liczne wydarzenia w parafii. W tej chwili do chóru należy około 20 osób. Wszystkich chętnych zapraszamy na próby we wtorki (dla panów) i czwartki (dla pań) o godzinie 19 do kaplicy w domu parafialnym.