Nasz Patron

Św. Antoni (Ferdynand Bullone) urodził się w portugalskiej Lizbonie w 1195r. Od najmłodszych lat otrzymywał staranne wychowanie od kanoników katedry w Lizbonie. Gdy miał 15 lat wstąpił do zakonu kanoników regularnych św. Augustyna.

 

 

Po dwóch latach został przeniesiony do klasztoru w Coimbrze gdzie przez osiem lat studiował. W tym czasie przywieziono do Portugalii relikwie pięciu franciszkańskich męczenników, którzy zginęli w Maroku. To wydarzenie wzbudziło w Antonim wielkie pragnienie naśladowania bohaterstwa męczenników. Po początkowej niechęci przełożonych uzyskał jednak zgodę przełożonych na przeniesienie się do zakonu franciszkanów.

Już jako franciszkanin Antoni wyjechał do Afryki by Maurom głosić Ewangelię, jednak na skutek ciężkiej choroby zmuszony był wracać do Hiszpanii przez co nie dane mu było męczeństwo. Opatrzność Boża skierowała go na Sycylię skąd udał się do Asyżu by zobaczyć św. Franciszka. Skromny Antoni nie ujawniał swoich zdolności, ale franciszkanie zauważyli jego talent i został posłany do nauczania teologii w Bolonii, Tuluzie, Montpellier, Padwie. Jednak po czasie Antoni poświęcił się kaznodziejstwu i duszpasterstwu, był bowiem doskonałym mówcą. Pracował z wielkim poświęceniem i pożytkiem nawracając wielu odstępców od wiary we Francji, Hiszpanii, Włoszech. Św. Antoni zmarł w Padwie 13 czerwca 1231 r.
W pierwszą rocznicę śmierci został uroczyście kanonizowany przez papieża Grzegorza IX.
Św. Antoni czczony jest jako cudotwórca i orędownik w różnych zmartwieniach. Już za życia mówiono o jego niezwykłych czynach i wydarzeniach związanych z jego postacią. Znane są opowiadania o mule, który zachęcony przez Świętego klęknął przed Najświętszym Sakramentem, o kazaniu wygłoszonym w Rimini do ryb czy o psałterzu, który skradziony wrócił do właściciela dzięki Jego pomocy. Św. Antoni jest szczególnym patronem w odszukiwaniu rzeczy zgubionych. Pewien człowiek będąc w gościnie u św. Antoniego, nagle zobaczył Świętego stojącego w oknie i trzymającego w ramionach Dzieciątko Jezus. Św. Antoni zwany jest również „świętym całego świata”. Na świecie rozpowszechniło się też dzieło pomocy ubogim zwane „chlebem św. Antoniego”.

 

MODLITWA DO ŚW. ANTONIEGO

Pomnij, o Święty Cudotwórco Antoni, że nigdy nie słyszano, aby kto uciekając się do ciebie, twej pomocy wzywając, miał być od ciebie opuszczony. Tą nadzieją ożywiony, ufny w twoje możne orędownictwo, uciekam się do ciebie, któryś tak bogaty w łaski i tak bliski Bożemu Dzieciątku Jezus.
O przesławny głosicielu słowa bożego, nie odrzucaj modlitwy mojej, a racz ją dołączyć do prośby swojej u tronu bożego. O błogosławiony, o cudowny, o możny Święty Antoni, racz wysłuchać modlitwę moją, abym doznał pomocy i pocieszenia w trudnościach i potrzebach moich.
Usłysz głos modlitwy mojej wraz z chórem twych „Małych Braci” i sierot które ciebie o łaskę dla mnie proszą.  Amen.