Schola „Antosie”

Kto śpiewa ten dwa razy się modli!

Nazwa „schola” wywodzi się od założonej przez papieża Grzegorza I Wielkiego szkoły śpiewaków (schola cantorum), służącej nauce wykonania chorału gregoriańskiego. Wraz ze zmianami w kulturze muzycznej śpiew jednogłosowy został z czasem zastąpiony wielogłosowością. Obecnie scholą nazywa się zespół wokalny tworzony przez osoby związane z parafią, którego zadaniem jest pomoc w inicjowaniu i podtrzymywaniu śpiewu podczas liturgii.

Schola pełni ważną rolę w zgromadzeniu liturgicznym. Dokumenty soborowe tak o niej mówią:

„Do niej bowiem należy troska o poprawne, zgodne z różnymi rodzajami śpiewu, wykonywanie właściwych im części liturgii oraz wspomaganie czynnego uczestnictwa wiernych przez śpiew w liturgii. Obecność scholi w liturgii i to nie tylko „od wielkiego święta”, ale w każdą niedzielę ukazuje bogactwo i różnorodność posług i zaangażowania wiernych w sprawowanie liturgii. Przede wszystkim schola powinna wykonywać śpiewy dla nich przeznaczone, następnie powinna podtrzymywać śpiew wiernych, może też śpiewać pieśni na przemian z ludem (np. wierni refren, schola zwrotki), uczyć nowych pieśni, śpiewać pieśni trudne i wielogłosowe”.

Młodzieżowa schola „Antosie” od wielu lat działa przy naszej parafii. Należą do niej dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w wzwyż Spotkania odbywają się w salce parafialnej raz w tygodniu w sobotę o godz. 11.00. Spotkania te mają na celu formację intelektualną i duchową oraz rozwijanie umiejętności muzyczno – wokalnych członkiń.

By śpiewać w scholi nie potrzeba wybitnych zdolności muzycznych. Ważne jest to, by lubić śpiewać i chcieć to robić na chwałę Bożą. Praca w scholi jest pracą zespołową. Każda z dziewcząt ma więc możliwość  dzielenia się z innymi takim darem, jakim została obdarowana przez Pana Boga.

Nasza schola upiększa swoim śpiewem niedzielną liturgię o godzinie 10.30 i uroczystości religijne, angażuje się w przygotowanie  adoracji i nabożeństw, przygotowuje również oprawę muzyczną nabożeństw dla dzieci. Scholę prowadzi jako opiekun duchowy ks. Krzysztof. Gitara Jakub Paprzycki wspomagany przez Antoninę Turską